Om kören

Vår verksamhet  Körens historia  Körens ledare  Första tenor  Andra tenor  Första bas  Andra bas

Körens ledare

Förste dirigent Therése Bergkvist

Emblem


Att körsång påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande positivt är inte någon nyhet.
Detta är ett faktum som jag själv som körsångare har upplevt och kan stå bakom.
I en kör är alla viktiga och alla behövs!

Var och en har en speciell röst med en säregen klang och det är sammansättningen
av de olika rösterna som gemensamt bildar körens unika klang.
Det är just detta; att varje individ är en del av helheten och resultatet
som fascinerar mig som dirigent.

För mig handlar körsång bl.a. om att samarbeta, lita på varandra
och att sträva åt samma håll.
I Laholms Manskör sjunger vi musik från olika genrer.
Vi väljer repertoar utifrån de planerade konserterna. Ibland blir det helt nya
sånger och ibland ger vi de gamla sångerna nytt liv!

Jag tycker om variation och under övningarna arbetar vi på ett omväxlande
sätt med rytm, dynamik, klang och teknik m.m. Vi utmanar oss själva på olika
sätt för att hela tiden utvecklas som kör.
Men det viktigaste är att vi har roligt tillsammans!
Therése Bergkvist


Andre dirigent Ove Andersson

Emblem


Jag heter Ove Andersson och är Laholms Manskörs 2:e dirigent.
Jag har sjungit 1:e bas ett antal år och blev utsedd till 2:e dirigent för snart 2 år sedan.
Jag leder vissa övningar och vissa sjungningar och har ett nära samarbete
med Therese om musiken vi framför.

Jag har en lång brokig bakgrund inom musik. Den enda formella utbildningen
jag har - hittills - är kommunala musik-skolan - Gitarr och en cirkelledarutbildning
i musik för ABF. Resten har jag lärt mig själv. Jag har sjungit i manskör under min
universitetstid och spelat i lite olika rockband.

Jag anser att man måste ha roligt när man sjunger. Inte så att man hela tiden
skrattar (även om det förekommer mycket skratt när vi övar) utan att man får en
tillfredsställelse av arbetet med musiken. Eller snarare, att man får en
tillfredställelse när det blir musik av det vi jobbar med.

Jag vill att de som sjunger i kören ska ha roligt. Jag vill att sångarna ska lära sig
nya saker på övningar och känna att man är säker på repertoaren när styckena framförs.

Musik för mig är livet. Jag vill skapa musik, framföra musik och få de som
lyssnar att bli berörda. Vi i Laholms Manskör gör allt det. Och Jag tycker att vi
är bra på att göra det.
Jag vill gärna att fler får känna den glädje och gemenskap vi känner i Laholms Manskör!
Ove Andersson