Välkommen till Laholms Manskör

Emblem


Välkommen till Laholms Manskörs Hemsida!

Här kan du få hjälp med att komma i kontakt med kören.
Här kan Du se var och när vi uppträder,
Här kan Du läsa om körens historia
eller lyssna på lite smakprov.
Om Du inte kan gå med i kören men ändå vill bidra till körens
verksamhet, så finns det ett bra sätt:
Bankgiro: 716-3363

För tredje gången i körens historia leds nu kören av en kvinnlig dirigent,
Therése Bergkvist, se presentation under fliken "Om kören".

Manskören 90år Laholms Tidning
Manskören 90år Hallandsposten

.