Om kören

Vår verksamhet  Körens historia  Körens ledare  Första tenor  Andra tenor  Första bas  Andra bas

Vår verksamhet

Kören övar en gång i veckan. Sedan lång tid tillbaka sker det varje tisdagskväll kl.18.45-21.00
i månaderna januari till och med april och månaderna september till och med december.
Under en följd av år har konsertverksamheten sett ut så, att framträdanden i samband med
Valborgsmässoafton,besök på serviceboende i Laholm den 1/5, sång vid nationaldagsfirandet,
sång i samband med julskyltning och sång i kyrkor i samband med advent och gudstjänster har varit återkommande.
Återkommande är också profana konserter, ungefär två gånger om året, en under våren och en under hösten.
Vi är inte främmande för att ha allsång.


Körens arbete är inriktat på att bevara den manskörstradition, som har funnits i vårt land
sedan början av 1800-talet.
Men vi förnyar oss ständigt med ny musik av alla sorter, som passar för framträdanden, som beskrivits ovan.
Att hela tiden försöka bli bättre och bättre är vår strävan. Det gäller sångligt och det gäller också vårt sätt att uppträda.
Vi kräver ständig närvaro vid övningar och konserter,
vi kräver koncentration i arbetet vid övningar och konserter,
vi kräver ett koncentrerat snyggt uppträdande var vi än uppträder offentligt.
Vår filosofi är, att sången måste sitta och att intrycket publikt förstärkes starkt med ett snyggt framträdande till stil och klädsel.


Höjdpunkterna i vår verksamhet är många. Vi har fantastiskt roligt, när vi gör det som sagts ovan.
Men ungefär vart tredje år gör kören en resa till något annat land, där vi får sjunga och där vi får uppleva saker tillsammans.
Nyligen har vi varit i norra Italien. Vid fyra tillfällen under en knapp vecka konserterade kören i profana och sakrala sammanhang.
Upplevelserna blev ett verkligt lyft för kören.
Nu har vi detta. Vad händer sen? Vi tar ett år i taget och fantiserar och blickar fram mot det tredje,
då vardagens roliga slit bytes mot nya utmaningar,som ställer allt högra krav på kören, på oss.


Repertoar

Laholms Manskör bygger sin verksamhet på den sång, som sjöngs i studentkretsar
under första hälften av 1800-talet.
Då bildades körer vid universiteten, manskörer.


Musiken och sången präglades starkt av det svenska. Man sjöng om den svenska naturen, årstiderna, de stora helgerna etc.
I vår repertoar finns naturligtvis därför stamsånger och folkvisor, men vi sjunger också sånger av diktare
och kompositörer ur vår stora svenska visskatt, som av Bellman, Taube, Söderman, Peterson-Berger, Sjöberg, Sibelius m.fl.


Vi är inte heller främmande för att sjunga klassiskt. Här finns många operaarior, sånger ur operetter
och musikaler, som är mycket vackra och som vi älskar att sjunga.


Naturligtvis sjunger vi också sånger, som komponeras i vår tid.
Sådan förnyelse är viktig och den gör, att vi kan framträda för en bred publik.


Vi har också en stor sakral repertoar, som vi ofta använder i kyrkor, som önskar besök av oss.


Vi i kören är som vilka sångälskare som helst. Det vi sjunger tycker vi om och vi tror därför, att andra också tycker om det.
Vi inser väl, att vi ständigt måste förnya oss.


Björn Hägerström
Sekreterare