Kontakt

Boka kören 

Gå med i kören

Vill du sjunga med oss ska du kontakta någon av följande:

Förste tenor
Kurt-Holger Eriksson
eriksson.kurtholger@gmail.com
0430-308 07 / 070-830 59 49

Andre tenor
Jan-Olof Stigsson
jan-olof.stigsson@laholmsbredbandsbolag.se
0430-258 00 / 070-657 44 77

Förste bas
Lars Stedt
lars.stedt@hannagard.se
072-719 12 45

Andre bas
Lars-Eric Abrahamsson
abrahamssonlarseric@gmail.com
035-309 90 / 070-264 72 06