Kontakt

Boka kören 

Gå med i kören

Vill du sjunga med oss ska du kontakta någon av följande:

Förste tenor
Dan Winde
dan_winde@yahoo.se
073-322 41 43

Andre tenor
Kjell Bohlin
evakjell.bohlin@telia.com
0430-258 00 / 070-657 44 77

Förste bas
Lars Stedt
lars.stedt@me.com
072-719 12 45

Andre bas
Lars-Göranc Nilsson
larsgorannilsson47@icloud.com
070-795 43 01