Om kören

Vår verksamhet Körens historia  Körens ledare  Första tenor  Andra tenor  Första bas  Andra bas

Historia

Laholms Manskör under 90 år.

I det följande skall ges några glimtar ur allt det, som LM har gjort och varit del i under 90 år.
Framträdanden, sånger, händelser, personer, platser skall glimta till under åren, som har gått.
Så låt oss backa till:

Kören bildas år 1929
Sju glada sångentusiaster bildar Laholms Manskör.
Dessa var:
Henning Svensson
Valfrid Göransson
Göran Lindahl
Henry Söderström
Fredrik Söderström
Birger Börjesson
Peter Pålsson.
Strax fick de ihop tolv sångare och den 14 juni 1929 bildades kören.
Den ansluter sig till Hallands sångarförbund.
Dirigent blev Peter Pålsson och körens förste ordförande blev Fredrik Söderström.

Medlemsavgiften var, från 1929 och fram t.om. 1941, 6 kronor!
Till följd av kriget så sänktes avgiften 1942 till 3 kronor.
1957 var den uppe i 10 kronor.
Idag betalar medlemmen 700 kronor.

Enligt "Stadgar 1930", från 8 september 1930, bildades kören med måttot;

"Kören, vars namn är Laholms Manskör, har till ändamål att genom utbildning i fyrstämmig manskörssång
bidraga till sångintressets höjande i staden och orten."


1930
Året som följer präglas av mycken övning inför den första konserten.
Den äger rum på Laholms stadshotell i teatersalongen den 26 april.
De melodier, som framfördes var:
- Längtan till landet (Lindblad)
- Halland (Körling)
- Vandringssång (Pettersson–Berger)
- Hjärtats saga (Åström)
- Å jänta, å ja (Dahlgren)
- Tre trallande jäntor (Körling)
- Klinga nu som klarinetter (Bellman)
- Undan ur vägen (Bellman)
- Blåsen nu alla (Bellman)
- Vila vid denna källa (Bellman)
- Vem är som ej (Bellman)
- Käraste bröder (Bellman)
Detta år deltog kören i sin första förbundskonsert.

År 1931
Körens vårkonsert detta år äger rum i IOGT:s lokal i Laholm. Bl.a. sjöng kören ”Standarsång” av Ivar Widéen.
Halva behållningen av konserten, två kronor, beslöts tillfalla de arbetslösa.
Den 31 oktober hade kören en sångarbal i teatersalongen på stadshotellet.
Inträdet för herrar var 2 kronor och för damer 1,50. För tillträde endast till läktaren kostade 1 kr.
Ett mönster i evenemangen började ta form och kören engagerades vid olika tillfällen i hembygden.
Utbyten med andra körer förekom också.

År 1932
Ett framträdande av kören kostar detta år 50 kronor.
För första gången uppträder kören på Stortorget i Laholm.
...fortsättning följer.

I Dag, (2019)
90 år senare övar kören en gång i veckan. Sedan lång tid tillbaka sker det varje
tisdagskväll kl.18.45-21.00 under två terminer från januari till och med maj
och från september till och med december.
Körens arbete är inriktat på att bevara den manskörstradition, som har funnits
i vårt land sedan början av 1800-talet.
Men vi förnyar oss ständigt med ny musik av alla sorter.
Att hela tiden försöka bli bättre och bättre är vår strävan. Det gäller sångligt
och det gäller också vårt sätt att uppträda.
För att lyckas med detta behöver vi ständigt påfyllning av nya sångare!
Du kanske är just den vi söker?

Dirigenter

Under 90 år har kören haft 13 Förstedirigenter.
Peter Pålsson_______________1929____1931___3 år
Gunnar Larsson______________1932____1934___3 år
John Carlsson_______________1935____1935___1 år
Harry Löwenadler____________1936____1938___3 år
Gustaf Sundgren_____________1939____1939___1 år
Viola Steinhausen___________1940____1941___2 år
Gustaf Sundgren_____________1941____1958__18 år
Erland Skagerberg___________1959____1962___4 år
Gustaf Sundgren_____________1963____1964___2 år
Karl-Eve Kjellqvist_________1965____1975__11 år
Lars Hjort__________________1976____1994__19 år
Leif Ahlberg________________1995____2011__17 år
Ulrica Lundbladh____________2012____2013___2 år
Therése Bergkvist___________2014____2020___6 år
Carina Nilsson Larsson______2021____


Den som har varit dirigent längst är Gustaf Sundgren med 21 år i tre omgångar.
Som tvåa kommer Lars Hjort med 19 år, och Leif Ahlberg på god tredje plats med 17 år.

I våra led har vi också en sångare, som har varit både dirigent och ordförande,
Karl-Eve Kjellqvist var Laholms Manskör trogen ända sedan han kom till Laholm 1963.


Några av körens Förstedirigenter har varit kvinnor.
Viola Steinhausen var dirigent åren 1940-1941 hon var dessutom Andredirigent 1932.
Ulrica Lundbladh kom 2012
och Therése Bergkvist tog över 2014
Carina Nilsson Larsson axlar uppdraget 2021 och håller fortfarande i taktpinnen.

Kören hade även en Gästdirigent,

Som Andredirigent har kören även haft:
Margaretha Christensson 1985 - 16 år,
Ann-Margret Gustafsson 2003 - 4 år,
Marianne Nihlén 2007 - 6 år
och Birgitta Abrahamsson 2013 - 1 år.


Utdrag ur Styrelseprotokoll
Lars-Bertil Ugglesjö
.